Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Què és el projecte CHIEF?

El projecte Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF, Herència cultural i identitats de l’Europa del futur) té com objectiu explorar el significat de cultura (i de l’herència cultural europea) per a les persones joves, així com entendre la influència de la cultura en les seves identitats i pràctiques culturals.

La recerca analitza la relació dels joves amb la cultura en diferents àmbits (educació formal, no formal, famílies, companys o grups d’amics, centres culturals i espais de memòria), per tal d’investigar com les interaccions que es produeixen en aquests diferents àmbits incrementen la competència i el coneixement cultural de les persones joves. Més concretament, es vol comprendre la manera com els joves incorporen la interculturalitat en les seves pràctiques culturals.

Els resultats d’aquest estudi es comunicaran a agents educatius i culturals, responsables de polítiques públiques, així com actors que treballen en l’àmbit de la joventut, l’educació i la cultura, amb l’objectiu d’afavorir formes més inclusives en el desenvolupament de les herències i identitats culturals a Europa.

El projecte està dirigit pel Dr. Anton Popov, de l’School of Languages and Social Sciences, d’Aston University, a Birmingham, Regne Unit. La recerca es duu a terme en 9 països. A Espanya el projecte de recerca està coordinat per la Dra. Mariona Ferrer Fons, de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).


Objectius

La recerca de CHIEF vol comprendre com les pràctiques culturals influeixen en l’educació de la joventut. Es vol saber si les relacions que es produeixen en diferents àmbits educatius incrementen la competència i el coneixement cultural dels joves i faciliten el seu desenvolupament com a persones autònomes, crítiques i respectuoses amb la diversitat.

Característiques

El projecte Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF, Herència cultural i futures identitats d’Europa) està finançat per la UE (Programa HORIZON2020). La recerca es duu a terme en 9 països: Anglaterra (Regne Unit), Alemanya, Catalunya (Espanya), Croàcia, Eslovàquia, Geòrgia, Índia, Letònia i Turquia.

Més informació a: http://chiefproject.eu/

Resultats

CHIEF pretén construir un diàleg eficaç entre els joves, professionals de l’educació i de la cultura, activistes de la societat civil, líders comunitaris i els responsables polítics per facilitar un futur d’Europa basat en nocions més inclusives de patrimoni cultural i identitat cultural.

Metodologia (2019-2021)